Om du har ett lager, så är det bra att satsa på att ha fler än bara en enda lagerhylla. Satsa på flera lagerhyllor och hyllställ av olika varianter. Det gör att flexibiliteten maximeras. För att du enklast ska kunna hitta rätt sorts lagerhyllor så börja med att fundera på vilket användningsområde lagret ska användas till. Det kanske säger sig självt men tänk igenom detta noga. Ett lager ska fungera i många år. Vi berättar mer om vad du ska tänka på.

Tänk på storlek och rymd

När det gäller lagerhyllor så är det absolut viktigaste att tänka på säkerheten. Då kommer rummets förutsättningar in. Omgivning och önskad maxbelastning. Det är viktigt att ha en säker arbetsmiljö som även är effektiv att jobba i. Bra hyllor, hyllställ och annat, för alla typer av verksamheter. Dessutom bra tillbehör samt annan bra lagerinredning som ni kan ha stor nytta av.

Skillnader mellan olika typer av lagerhyllor

En lagerhylla är något som kan komma i en mängd olika varianter. Det finns allt från enklare plåthyllor för lättare vikter till stålhyllor som klarar av tyngre vikter. Först är det bra att du kollar vad för behov du har när det gäller hur mycket vikt din lagerhylla ska klara av. Alla hyllor kommer med olika viktbegränsningar. Dels för hyllplanen, dels att det även kan finnas en maxvikt för hela lagerhyllan. Är det så att du och din verksamhet har tyngre gods som ska lagras, så är det bra att satsa på en lagerhylla med ett helt hyllsystem som har en tyngre belastningskapacitet.

Säkerhet kring lagerhyllor och hyllsystem

Tänk på säkerheten. Bland annat gäller det att ni alltid ser till att förankra en lagerhylla eller ett hyllsystem korrekt. Om den står längs med en vägg, då kan den förankras just i väggen, det med en väggförankring. Ska er lagerhylla stå mitt i lokalen, då kan det vara bra att förankra den i golvet.